huis

Counseling

Wat is counseling, wat gebeurt er tijdens de behandeling, is counseling geschikt voor jou? Op deze pagina vind je de antwoorden.

Counseling – wat is dat?
Een counselinggesprek is een een-op-een gesprek tussen cliënt en therapeut. Deze vorm van gesprekstherapie schept helderheid in je gedachten en gevoelens en geeft je inzicht in jezelf en je situatie. We praten over wat belangrijk is voor jou, op dat moment en in je leven. Welke knelpunten kom je tegen? Daarnaast is er aandacht voor wat je tussen de sessies door hebt ervaren. Tijdens counseling is het hier en nu belangrijk: wat speelt er op dit moment, wat is de vraag van vandaag?

In gesprek
Door het stellen van vragen en het geven van feedback spiegel ik jouw ervaringen en jouw gedachtengang. Met een frisse, eerlijke en niet-oordelende blik kijk je naar jezelf en dat geeft je de ruimte om zaken uit heden en verleden te helen. Het bijzondere van counseling is dat de losse puzzelstukjes van je leven vaak op een onverwachte manier opnieuw in elkaar vallen. Je nieuwe inzichten zorgen ervoor dat je vertrouwen in jezelf toeneemt. Je denk- en verwachtingspatronen veranderen en je mag nieuwe keuzes maken, keuzes die passen bij wie je nú bent.

Healing en counseling?
De beide therapievormen versterken elkaar, maar zijn niet onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het counselinggesprek kan een referentiekader voor de healingsessie zijn. Soms heb je echter even geen behoefte aan healing en soms heb je even geen behoefte aan counseling. Het spreekt voor zich dat ik rekening houd met wat op dat moment voor jou belangrijk is: ik geef je alle ruimte om ruimte in te nemen.

Wil je weten of counseling jou ook kan helpen? Neem dan contact met me op.